2024年4月18日 星期四

《南漂安南記事》 (Nam Phiêu An Nam Ký Sự)

南漂安南記事復刻譯註
Bản dịch và chú thích của Nam Phiêu An Nam Ký Sự


~ Một câu chuyện về những người trôi dạt Nhật Bản giữa An Nam, Trung Quốc và Nhật Bản vào thế kỷ thứ 18~Nội dung chi tiết ở 

讀墨:《南漂安南記事復刻譯註

Google book:《南漂安南記事復刻譯註


      《南漂安南記事》 (Nam Phiêu An Nam Ký Sự) là nhật ký của một ngư dân người Nhật Bản. Câu chuyện kể về con tàu của anh ấy đã gặp nạn và bị trôi dạt đến An Nam vào thế kỷ 18. Con tàu cá 大乘丸(Daijo Maru) của anh ấy mang gạo đóng thuế từ Sendai仙台 đến Edo江戶 (Tokyo) vào ngày 23 tháng 8 năm 1794. Trên đường đi gặp bão, trôi dạt trên biển mấy tháng và cuối cùng được cứu giúp tại An Nam. Trên tàu có 16 người, bao gồm thuyền trưởng và 15 thủy thủ. 5 người đã qua đời tại An Nam. 10 người sống sót đã nhận được sự giúp đỡ của vua Nguyễn Phúc Ánh tại Sài Gòn và được chuyển đến Ma Cao và Quảng Đông, qua Giang Tây và Chiết Giang trở về Nagasaki.

        Đây là một câu chuyện có thật từ 200 năm trước. Chúng ta có thể theo dõi hành trình của những người trôi dạt để hiểu về văn hóa của An Nam, các sự kiện lịch sử và quy định của những người trôi dạt được chuyển đi giữa An Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.

          Nội dung của cuốn nhật ký này dựa trên những sự kiện có thật, được viết dưới dạng một cuốn nhật ký về việc trôi dạt, ghi lại một phần lịch sử của An Nam (Việt Nam), Trung Quốc và Nhật Bản từ 200 năm trước. Đồng thời, cũng có các tài liệu chính thức để chứng minh. Sau 140 năm kể từ khi hoàn thành, tác giả đã tái bản cuốn sách và tìm kiếm các tài liệu liên quan để chú thích, có thể thông qua cuốn sách này cùng với những người trôi dạt, để hiểu về văn hóa và tập tục dân cư, cũng như mối quan hệ quốc tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản vào thời điểm đó.目錄

南漂安南記事復刻譯註序
《南瓢記》和《南漂安南記事》之異同
《南漂安南記事》
凡例
第一章《南漂安南記事》的內容
第一節 《南漂安南記事》真實事件的重要的記錄者 
近藤重藏(守重)
第二節大乘丸漂流民是越南史實的見證者
  (一)安南王城、西山之役及阮福暎之描述
(二)通譯人員
(三)永長寺
(四)官方文書的記錄

第一節 南漂安南記事序
第二節 南漂安南記事全文第三節 官方文書
(一)清仁宗嘉慶元年二月初三日(1796年3月11日)的(內閣禮科史書)
廣東巡撫朱珪題報乾隆六十年分發遣難番歸國日期本。
兼署兩廣總督·暫留廣東巡撫臣朱珪謹題,為匯報發遣難番歸國日期事。
(二)安南送狀
(三)廣東送狀
(四)護送船士申報
(五)乍浦荷物帳

第四節 安南國江漂流風俗寫生圖2024年3月28日 星期四

南漂安南記事復刻譯註-----我的第一本電子書讀墨:《南漂安南記事復刻譯註

Google book:《南漂安南記事復刻譯註


南漂安南記事復刻譯註

~十八世紀仙台漂流民在安南、清國與日本之間的故事~

       本書為《南漂安南記事》之復刻譯註,除了詳實的介紹十八世紀仙台漁船遇船難漂流到越南,後經清國返回日本的故事內容,筆者並針對書中故事進行了歷史研究及考證。從此書中,可以一窺十八世紀越南的風俗民情,以及日本和中國、越南的關係。

      《南漂安南記事》是一本十八世紀的日本漁夫漂流到安南的日記。主要內容都是敘述西元1794年(寬政六年)8 月 23 日,日本大乘漁船從陸奧國名取郡閑水浜邑出港運送貢米到江戶,但途中遭遇海難,在海上漂流數月,最後在安南獲救,船上共有船長清藏及15名船員,5人病死於安南,10位生存者在西貢國王阮福映的協助下,轉往澳門、廣東,經江西、乍浦返回長崎的過程,內容更包括沿途所遇之越南及清國的風土人情。

        這本漂流記的內容是根據真實發生的內容所記錄,以漂流日記的方式書寫,記錄了二百年前安南(越南)、清國(中國)、日本的部份史料。同時,有官方資料可以佐證,筆者在《南漂安南記事》成稿的一百四十年後,復刻《南漂安南記事》一書,並查找相關資料加以註解,可以藉由此書和漂流民們一起遊歷,了解當時越南、清國及日本的民情風俗及國際關係。


 目錄列表


詳細內容在讀墨
https://readmoo.com/book/210314717000101

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
後記:
      
        這是我第一本電子書, 經過了數年的努力,終於完成了。
一開始只看到“永長寺”的資料,驚訝於它有二百多年的歷史, 但是今日的可以查到的越文資料卻只有一百年多的歷史,開始認真的閱讀《南瓢記》。接著找有關《南瓢記》相關的日文研究文獻,後來又遇到了《南漂安南記事》。

        書寫的過程中,一直查尋各種資料,愈來愈覺得有趣,此漂流記除了印證當安南阮福映政府與西山朝相抗爭下的嘉定城(西貢)情況,特別是當時安南、清國及日本鎖國的交流情況,心想有一天可以編寫成書,分享給更多的人。

        但是,閱讀的資料愈多,內容愈難取捨。一直無法成書。期間友人不斷的督促,但是寫不下去,就是寫不下去。

        當我打算以電子書的型式呈現時,就去上電子書製作的相關課程。上課時,好像都懂了,但是當要自己製作時,又有很多新的問題產生,但是無人可以問,上網尋找答案,又是一個有看沒有懂的過程。每遇問題就卡住,無法繼續前進。

        直至今年,好友的先生也去上了電子書製作的課程,並且出版了他自己的電子書。這時又激起了我完成此書的意念。

        在朋友先生的督促下,我終於完成了此書的內容。在電子書製作的過程,給予很多指導及建議,我終於完成了第一本電子書。我始終相信天時、地利、人和,所以我才這個時間點完成。而且,這如果是該我做的事,我將完成。

        此書,尚有很多未盡之處,但我很高興我完成了。